Hà Nội công bố điểm vào lớp 10 THPT công lập

.

Dưới đây là bảng điểm chuẩn trúng tuyển chi tiết của từng trường:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

 

 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý việc tổ chức tiếp nhận học sinh đăng ký dự tuyển nguyện vọng 3 của các trường như sau:

Những học sinh đủ điểm xét tuyển nguyện vọng 3 viết đơn đăng ký dự tuyển vào trường (theo mẫu đơn do nhà trường cấp cho học sinh) kèm theo bản phô tô Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào 10 THPT năm học 2019 - 2020. 

Thời gian nộp đơn từ 8 giờ ngày 20/6 đến 17 giờ ngày 22/6 tại trường tuyển nguyện vọng 3. 

Từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 23/6, Hội đồng tuyển sinh nhà trường họp xét duyệt đơn dự tuyển nguyện vọng 3 theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu được giao. 

14 giờ ngày 24/6, nhà trường thông báo kết quả những học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 vào trường. 

Nguồn: baotintuc.vn