Diễn biến Brexit đang gây lo ngại cho giới đầu tư

.
Nguồn: vietnambiz.vn