Nhà máy lọc dầu Dung Quất có doanh thu trung bình 310 tỉ đồng mỗi ngày, vượt kế hoạch cả năm trong 9 tháng

.
Nguồn: vietnambiz.vn