Habeco bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường

.

 Theo quyết định số 545/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh mới ban hành, Habeco đã bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường. Nguyên do sự việc do công ty này đã vi phạm về công bố thông tin 3 lần trở lên trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường.

habeco_935282
Habeco bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường (Hình minh họa).

Trước đó, ngày 03/05/2018, HOSE đã gửi thông báo nhắc nhở Habeco chậm công bố Báo cáo thường niên năm 2017. Sau đó đến ngày 30/05/2018, Công ty lại bị nhắc nhở chậm công bố việc điều chỉnh hồi tố năm 2016. Mới đây nhất, ngày 21/12/2018, Công ty bị nhắc nhở chậm công bố thông tin nhận đơn xin từ nhiệm của Trưởng ban kiểm soát.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2018 Habeco đạt 6.778 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 509 tỷ đồng, giảm sút 19% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. EPS đạt 2.207 đồng/cổ phiếu.

Dương Nhung

Nguồn: www.nguoitieudung.com.vn