Đề xuất Chương trình Hợp tác Hành động Quốc gia về nhựa cho Việt Nam

.

Đây là đề xuất của ông Justin Wood, Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), trong buổi làm việc ngày 15/5 tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ trưởng Trần Hồng Hà, về kế hoạch tham gia của Việt Nam trong Chương trình Hợp tác Hành động toàn cầu về nhựa.

Tại buổi làm việc, ông Justin Wood khẳng định một trong những kết quả quan trọng đạt được của Việt Nam là Ý định thư được ký giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và WEF, ngày 23/1/2019, liên quan đến xử lý rác thải nhựa và nền kinh tế tuần hoàn, trong đó có nội dung hỗ trợ Việt Nam tham gia Sáng kiến Hợp tác hành động toàn cầu về nhựa.

Đề xuất Chương trình Hợp tác Hành động Quốc gia về nhựa cho Việt Nam - ảnh 1Bộ trưởng Trần Hồng Hà tiếp và làm việc với ông Justin Wood, Giám đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) – tại Việt Nam 

Ý định thư tập trung vào Hợp tác xử lý rác thải nhựa, phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, đặc biệt các nội dung liên quan đến các sáng kiến, hoạt động của Việt Nam trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020. Theo đó, WEF đã xây dựng đề xuất sơ bộ về kế hoạch tham gia của Việt Nam trong Chương trình Hợp tác Hành động Toàn cầu về nhựa.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý Nhà nước về chất thải rắn, có nhiệm vụ ban hành các thông tư hướng dẫn một cách đồng bộ; bổ sung, hoàn thiện các nội dung hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các nghị định về lĩnh vực môi trường liên quan chất thải rắn. Hiện Bộ đã giao Tổng cục Môi trường là đơn vị đầu mối về quản lý rác thải rắn nghiên cứu đề xuất của WEF sẽ trao đổi, phối hợp với WEF.

Đối với các hoạt động liên quan ASEAN và năm ASEAN 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã giao Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam làm đầu mối chủ động trao đổi, phối hợp với WEF về việc xây dựng các sáng kiến, hoạt động cụ thể liên quan đến rác thải nhựa đại dương cho Việt Nam, tiến tới cho khu vực ASEAN.

Nguồn: vovworld.vn