"Vành đai và Con đường" đuối sức

"Vành đai và Con đường" đuối sức

Trung Quốc đang điều chỉnh lại hướng tiếp cận của BRI tại Đông Nam Á giữa lúc sự nghi ngại về chiến lược phát triển này đang tăng trên toàn cầu.