NỖ LỰC! KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC!

NỖ LỰC! KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC!

Có một câu thành ngữ nổi tiếng: "Bền bỉ là sức mạnh". Tiếp tục công việc, kiên trì theo đuổi sự nghiệp là điều...